UNEFS Bucuresti, Str. Constantin Noica, Nr. 140, Sec. 6, Bucuresti
Phone: 0213164107 /224
E-mail: discobolul@gmail.com