DISCOBOLUL eISSN:2286 – 3702; pISSN: 1454 – 3907
PROCESUL DE RECENZARE

Articolele sunt supuse procesului de evaluare/recenzare peer review, demers făcut de colectivul de redacţie condus de redactorul şef şi secretarul ştiinţific al revistei. În urma acestui demers, observaţiile rezultate vor fi comunicate autorilor în vederea corectării acestora. Procesul de recenzare practicat de revista Discobolul, de tip „blind”,  constă în parcurgerea a trei etape, astfel:

          1. Toate articolele publicate în Discobolul trebuie să fie materiale originale, care nu au fost publicate în altă parte. Articolele care s-au descoperit a fi plagiate din alte lucrări vor suporta sacțiuni de plagiat.
          2. Se analizează modul de respectare a instrucţiunilor pentru autori privind tehnoredactarea şi acurateţea traducerii în limba engleză a articolului.
În cazul nerespectării acestor cerinţe, articolul va fi înapoiat autorilor pentru remedierea neregulilor constatate.
3. Articolele care au respectat cerinţele primei etape, vor fi repartizate spre evaluare ştiinţifică unui număr de doi referenţi de specialitate, independenţi. Identitatea autorilor şi recenzorilor nu se va face cunoscută, articolul purtând doar numărul de identificare.
Procesul de recenzare va dura 4 – 6 săptămâni, de la momentul inregistrarii, până la transmiterea observaţiilor/ recomandarilor sau  acceptului de publicare. Referenţii vor analiza articolele primite pe baza următoarelor criteriilor de evaluare aprobate de către colectivul de redactie al revistei.

CRITERII DE EVALUARE

1. Gradul de originalitate şi noutate a temei propuse 
2. Claritatea, concizia şi acurateţea textului 
3. Utilizarea adecvată a metodelor de cercetare 
4. Relevanţa studiului pentru activitatea de cercetare şi/sau a impactului asupra domeniilor la care se referă articolul 
5. Relevanţa surselor bibliografice