SCURT ISTORIC

Până în anii 80, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, pe atunci I.C.F. Bucureşti, a editat revista Palestra.
După 1989, mai precis în 1995 s-a editat „Revista ANEFS – Revistă oficială a Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti”, cu apariţie trimestrială. În anul 1995 au apărut patru numere, iar începând cu 1996 revista îşi schimbă denumirea în „Discobolul – Revista U.N.E.F.S.” cu apariţie semestrială. Astfel, în perioada 1996 – 1997, apar câte două numere pe an. În perioda 1998 – 2005, Discobolul îşi încetează activitatea, pentru ca din iunie 2005, la inițiativa și sub coordonarea Prof.univ.dr. Ion Bâtlan, revista să își reia activitatea, sub denumirea „Discobolul – Revista ANEFS de Cultură, Educaţie, Sport și Kinetotereapie, cu o apariție trimestrială. Astfel, în anul 2005 au apărut două numere, iar din 2006 şi până în prezent revista are o periodicitate trimestrială, fiind editate câte patru numere pe an.

Continuitatea activităţii comitetului editorial a fost asigurată până în 2011 de către Prof. univ. dr. N. Vinţanu. Un rol deosebit de important la creşterea prestigiului revistei, la buna sa funcţionare, la restructurarea conţinutului acesteia, elaborarea noului template, indexarea în baze de date internaţionale recunoscute l-a avut Conf. univ. dr. Mihaela Păunescu.

Începând cu numărul 1 din 2007, Discobolul este indexat în baza de date Index Copernicus – Journal Master List (Polonia), bază de date ce conține peste 8, 000 de jurnale științifice din întreaga lume academică. În urma procesului de evaluare științifică, Discobolul reușește să se alinieze schimbărilor și noilor tendințe din lumea științifică și să își păstreze locul în lista de date, primind un indice de calitate (IC value) pentru anul 2011 de 4.63.

Discobolul reprezintă un sprijin pentru studenții, masteranzii și doctoranzii care doresc să își disemineze rezultatele studiilor. În acest sens, începând din 2011, revista a fost înscrisă în Platforma Editorială Română (SCIPIO), dezvoltată în cadrul proiectului strategic Doctoratul în Şcoli de Excelenţă, în scopul evaluării calității cercetării din învățământul universitar. Revista este de asemenea susținută de platforma Free journal Act, unde poate fi accesată la categoria Sport Sciences.

      Discobolul – Physical Education, Sports and Kinetotherapy Journal este un jurnal open access și nu percepe taxa pentru cititorii săi.

MISIUNE ȘI DOMENIU DE APLICARE

 Discobolul – Physical Education, Sports and Kinetotherapy Journal oferă cercetări originale, comentarii și dezbateri legate de: științele sportului, educația fizică și kinetoterapie.
Domeniile majore de acoperire includ: sportul, educația fizică, aptitudinile fizice, terapia fizică, recreerea,  activitățile sportive, psihologia sportului, sociologia sportului, medicina sportiva, formare și metode de predare, biomecanică, sănătate, învățare motrică, psihologie, filozofie, psihologie, medicina sportivă, etc.
Domeniul de interes îl reprezintă contribuția la educație (predare și învățare), cercetarea și cunoștințele din domeniul științei sportului și a educației fizice.

VALORI

Discobolul are o datorie majoră, aceea de a promova cercetarea și integritatea publicațiilor în domeniul Științei Sportului, Educației Fizice, Psihologiei Sportului, Pedagogiei Sportului, Sociologiei Sportului etc. Discobolul promovează fair-play-ul în cercetarea științifică și publicistică, precum și etica cercetării științifice, astfel încât datele publicate în paginile jurnalului să fie demne de încredere. Respectă principiile etice ale declarației de la Helsinki cu privire la cercetările pe subiecții umani.